Dubina obrade od 14 do 25 cm. Regulacija veličine usitnjavanja kamenja - rešetka s mehaničkim podešavanjem za modele FR 1000; 1300; 1500

  PDF karakterike i cjenik

Standardna oprema i tehničke karakteristike:

 • Priključak u tri točke na traktore IIº (za modele FR 1000; 1300; 1500) i IIIº kategorije (za modele FR 1800; 2000; 2300)
 • Potreban broj okretaja na kardanskom vratilu: 1000 o/min
 • Radni organi - čelični šiljci velike izdržljivosti na habanje - za sve modele
 • Dvojna transmisija – pogon rotora na obje strane za modele FR 1800; 2000; 2300
 • Regulacija dubine rada s bočnim klizačima - sanjkama (mehaničko podešavanje za modele FR 1000; 1300; 1500)
 • Regulacija dubine rada s bočnim klizačima - sanjkama ( hidraulično podešavanje za modele FR 1800; 2000; 2300)
 • Regulacija veličine usitnjavanja kamenja - rešetka s mehaničkim podešavanjem za modele FR 1000; 1300; 1500
 • Regulacija veličine usitnjavanja kamenja - rešetka s hidrauličnim podešavanjem za modele FR 1800; 2000; 2300
 • Kardanska osovina - priključak na traktor: 1“3/8 Z:6 za modele FR 1000; 1300; 1500
 • Kardanska osovina - priključak na traktor: 1“3/4 Z:20 za modele FR 1800; 2000; 2300
 • Hidraulično upravljanje bitnim radnim operacijama (potrebna najmanje 4 dvoradna hidraulična izvoda

 

Preporučujemo traktor sa bezstupnjevanim Vario mjenjačem za sve modele (najbolja varijanta) ili traktor sa supersporim brzinama od 150 do 200 m/h (slabija varijanta – samo za modele do 205 cm radne širine).