Dubina obrade od 19 do 35 cm. Regulacija veličine usitnjavanja kamenja - rešetka s hidrauličnim podešavanjem

  PDF karakterike i cjenik

Standardna oprema i tehničke karakteristike:

 • Priključak u tri točke na traktore IIIº kategorije
 • Potreban broj okretaja na kardanskom vratilu: 1000 o/min
 • Radni organi - čelični šiljci velike izdržljivosti na habanje
 • Unutrašnje ojačanje plašta – kućišta stroja iz materijala otpornog na habanje
 • Dvojna transmisija – pogon rotora na obje strane
 • Regulacija dubine rada s bočnim klizačima - sanjkama s hidrauličnim podešavanjem
 • Regulacija veličine usitnjavanja kamenja - rešetka s hidrauličnim podešavanjem
 • Regulacija veličine usitnjavanja kamenja – rešetka s mehaničkim podešavanjem za modele FI 1000; 1300; 1500
 • Regulacija dubine rada s bočnim klizačima sanjkama - mehaničko podešavanje za modele FI 1000; 1300; 1500
 • Kardanska osovina - priključak na traktor: 1“3/4 Z:20
 • Hidraulično upravljanje bitnim radnim operacijama (potrebna najmanje 4 dvoradna hidraulična izvoda na traktoru)

 

Preporučujemo traktor sa bezstupnjevanim Vario mjenjačem (najbolja varijanta) ili traktor sa supersporim brzinama 150 do 200 m/h (slabija varijanta - samo za modele FI 1800 i FI 2000) za manje zahtjevne terene.

Tražite ponudu za ostale strojeve iz programa VALENTINI:
KANALOKOPAČI RADNE ŠIRINEod 30 do 90 cm; 
RADNE DUBINE od 50 do 150 cm