Dubina obrade od 19 do 70 cm. Regulacija veličine usitnjavanja kamenja - rešetka s hidrauličnim podešavanjem

  PDF karakterike i cjenik

Standardna oprema i tehničke karakteristike:

  • Priključak u tri točke na traktore IIIº kategorije
  • Potreban broj okretaja na kardanskom vratilu: 1000 o/min
  • Radni organi - čelični šiljci velike izdržljivosti na habanje
  • Unutrašnje ojačanje plašta – kućišta stroja iz materijala otpornog na habanje
  • Dvojna transmisija – pogon rotora na obje strane
  • Regulacija dubine rada s bočnim klizačima - sanjkama s hidrauličnim podešavanjem
  • Regulacija veličine usitnjavanja kamenja - rešetka s hidrauličnim podešavanjem
  • Kardanska osovina - priključak na traktor: 1“3/4 Z:20
  • Hidraulično upravljanje bitnim radnim operacijama (potrebna najmanje 4 dvoradna hidraulična izvoda na traktoru)

 

Preporučamo traktor sa bezstupnjevanim Vario mjenjačem.