Namjenjen za branje smilja, lavande i drugog aromatičnog bilja sa stabljikama duljine od 10 do 60 cm ili više. Stroj je namijenjen za srednja do velika gospodarstva s plantažama od 20 – 100 ha. 

  PDF karakterike i cjenik

Dizajniran je za berbu nasada ljekovitog i aromatičnog bilja pomoću bočno montiranog uređaja za košnju– odsijecanje bilja i utovarnom trakom do istovarne platforme. Namjenjen za branje smilja, lavande i drugog aromatičnog bilja sa stabljikama visine od 10 do 60 cm ili više. Stroj je namijenjen za srednja do velika gospodarstva sa plantažama od 10 do 100 ha.

Sa platformom za djelatnika i ručni prihvat te utovar u vreće ubranog bilja.

Standardna oprema i  tehničke karakteristike:

 • Pomična ruda za priključenje na poluge traktora s mogućnošću hidrauličnog pomicanja stroja lijevo-desno, radi preciznog podešavanje ulaska glave u red i podešavanja traga kotača platforme između redova
 • Podešavanje širine (traga) kotača izvlačenjem ili uvlačenjem osovina kotača
 • Centralna hidraulična instalacija neovisna od hidraulike traktora (crpka za priključak na izlazno kardansko vratilo traktora, rezervoar s uljem u rezervaru i hidrauličnoj instalaciji)
 • Postavljanje stroja u transportni položaj (potrebna 2 dvoradna hidraulična izvoda na traktoru)
 • Glava sa valovitim (nazubljenim) gumenim trakama (pogonjenim hidrauličnim motorima) kojima se biljka (grm) prihvaća, skuplja, podiže i stavlja u vertikalan položaj do reznog dijela koja odsijeca stabljiku na odabranu (podešenu) visinu Slika 1
 • Podesivi otvor traka (skupljanje i širenje) te dizanje i spuštanje traka u ovisnosti od širine i visine biljke - grma
 • Odsijecanje se vrši strižnom kosom (DUPLEX) pogonjenom
  hidrauličnim motorom koju odlikuje velika brzina reznog uređaja te time omogućava vrlo kvalitetan i čisti rez - Slika 2
 • Kotači na prednjem dijelu uređaja za košnju sa podešavanjem visine odsijecanja biljke - Slika 3
 • Hidraulično pogonjena traka za utovar - Slika 4
 • Platforma sa zaštitnom ogradom za rukovaoca i prihvat odsječenog bilja - Slika 5
 • Hidraulično podizanje trake za utovar u transportni položaj - Slika 6
 • Hidraulično podešavanje nagiba trake za utovar