Dizajniran je za berbu nasada ljekovitog i aromatičnog bilja pomoću bočno montiranog uređaja za košnju - odsijecanje bilja i utovarnom trakom do istovarne platforme. 

  PDF karakterike i cjenik

Standardna oprema i tehničke karakteristike:

 • Priključak na traktore u tri točke Iº i IIº kategorije.
 • Centralna hidraulična instalacija neovisna od hidraulike traktora (crpka za priključak na izlazno kardansko vratilo traktora, rezervoar s uljem u rezervaru i hidrauličnoj instalaciji)
 • Glava sa valovitim (nazubljenim) gumenim trakama (pogonjenim hidrauličnim motorima sa regulacijom brzine uvlačenja u ovisnosti od brzine kretanja traktora) kojima se biljka (grm) prihvaća, skuplja i podiže u vertikalan položaj do reznog dijela koji odsijeca stabljiku na odabranu (podešenu) visinu - Slika 1
 • Podesivi otvor traka (skupljanje i širenje) te dizanje i spuštanje traka u ovisnosti od širine i visine biljke - grma
 • Odsijecanje se vrši strižnom kosom (DUPLEX) pogonjenom hidrauličnim motorom koju odlikuje velika brzina reznog uređaja te time omogućava vrlo kvalitetan i čisti rez - Slika 2
 • Kotači na prednjem dijelu uređaja za košnju sa podešavanjem visine odsijecanja biljke - Slika 3
 • Hidraulično pogonjena traka za utovar sa gornjom pokrivnom trakom koja pritišće odrezane biljke i ne dozvoljava da ih vjetar raznosi prilikom berbe - Slika 4
 • Platforma sa zaštitnom ogradom za rukovaoca i prihvat odsječenog bilja - Slika 5
 • Hidraulično bočno pomicanje uređaja za košnju radi preciznog podešavanje ulaska u red ovisno o širini reda i traga kotača traktora (potreban jedan
  dvoradni hidraulični sistem utičnica) - Slika 6
 • Hidraulično podizanje uređaja za košnju prilikom izlaska iz reda (potreban jedan dvoradni hidraulični sistem utičnica) - Slika 7
 • Mehaničko podešavanje nagiba trake za utovar.